Polityka prywatności

Informacje ogólne

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików „cookies” w serwisie internetowym www.revasiled.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”) przez administratora danych Reva-Siled Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-222), przy ul. Siedlickiej 6 (dalej jako „Administrator”).

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s. 1, dalej jako „RODO”).


 

PLIKI „COOKIES”

 

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies” (dalej również jako „Cookies”), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Państwa potrzeb.

 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.


   

Rodzaje plików „cookies”

 

Stosujemy następujące rodzaje Cookies:

  • „sesyjne” (session cookies) -pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  • „stałe” (persistent cookies) –pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

   

Cele

 

W ramach Serwisu Internetowego Cookies mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

  • analitycznych-wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z Serwisu Internetowego;
  • funkcjonalnych-wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących Państwa sesji, są związane z obsługą i przeglądaniem Serwisu Internetowego;
  • reklamowych-wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod Państwa preferencje;
  • związanych z social media -wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

   

Bezpieczeństwo

 

Staramy się, aby stosowane przez nas Cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności, aby nie było możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Można dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, a także strona:wszystkoociasteczkach.pl.

 

Należy jednak pamiętać, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.


 

PRYWATNOŚĆ

 

Celem wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.


   

Administrator

 

Administratorem Państwa danych jest Reva-Siled Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-222), przy ul. Siedlickiej 6(Administrator). We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail biuro@revasiled.pl.


   

Podstawy przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

 
  • przedstawienia oferty naszych usług, w przypadku przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub dostępnych środków kontaktu; w przypadku zawarcia umowy na korzystanie z oferowanych przez nas usług w celu prawidłowego jej wykonania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie przed i po zawarciu Umowy);
 
  • zaistnienie naszych usprawiedliwionych potrzeb, np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, w tym prowadzenie marketingu i promocji własnych usług, obsługi pozostałych zapytań z formularza kontaktowego w zakresie odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes);
 
  • w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda); jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

   

Okres przetwarzania danych

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. W związku z realizacją Umowy dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności niezbędnych do jej realizacji lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, np. zakończenia toczącego się sporu lub przedawnienia roszczeń.


   

Państwa uprawnienia

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. We wskazanych w RODO przypadkach mają Państwo również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Gdy podstawą przetwarzania jest zawarta Umowa lub Zgoda mają Państwo prawo przenoszenia danych.

 

Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu –z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją –wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu lub profilowania.

 

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty pomagające nam utrzymać Serwis internetowy, np. dostawcy usług hostingowych. Dane osobowe zostaną również przekazane bezpośrednio osobie, która będzie udzielała odpowiedzi na Państwu zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku. Każde przekazanie/udostępnienie danych będzie następowało zgodnie z RODO.

 

Nie planujemy przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jednak w przypadku, gdyby dostawca usług hostingowych posiadał siedzibę poza EOG zapewniamy, że zadbamy o to aby dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.


   

Profilowanie

 

Możemy korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli profilowania. Będą to zewnętrzne programy analityczne, np. Google Analytics, które wykorzystują dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie umożliwia dopasowanie ofert i reklam do Państwa potrzeb –szczegóły znajdują się w części dotyczącej Cookies