PROJEKT „INFOLIGHT”

Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast PROJEKT „INFOLIGHT”

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Lider) i firm REVA-SILED i SILED pozyskało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR.04.01.04/2019 środki na realizację projektu pt.: INFOLIGHT – „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”.


Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz wykonanie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych, dotyczących Inteligentnej platformy oświetleniowej, opartej o nowoczesne źródła światła LED. Platforma ta będzie udostępniała usługi inteligentnych miast (Smart City). Dzięki architekturze chmurowej opracowany w ramach projektu sprzęt, usługi i aplikacje pozwolą na szerokie wykorzystanie lamp ulicznych w zastosowaniach związanych z technologiami Smart City.


Skonstruowanie platformy oświetleniowej wymaga opracowania nowatorskiego systemu regulowania charakterystyk źródeł światła z uwzględnieniem wpływu na bezpieczeństwo, komfort i zdrowie. Konstrukcja uwzględni potrzebę integracji różnorodnych czujników oraz zarządzania danymi przy użyciu technologii komunikacyjnych w standardach 5G i V2X.


Projekt wpisuje się w trendy rozwojowe inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy, odpowiadając jednocześnie na potrzebę optymalizacji zużycia energii i redukcji zanieczyszczania światłem aglomeracji miejskich.


Projekt realizowany będzie w latach 2020-23 przez zespół Katedry Systemów Multimedialnych we współpracy z przemysłem. Całkowity budżet projektu to 7 134 301 zł, zaś uzyskane z NCBR dofinansowanie wynosi 6 013 401 zł. Projektem pokieruje dr inż. Piotr Szczuko, adiunkt w Katedrze Systemów Multimedialnych.