Stok narciarski Jaworzyna Krynicka

Oświetlenie stoku narciarskiego w Jaworzynie Krynickiej


Zastosowanie typy opraw: seria NEXT8.