Prokuratura Wrocław

Iluminacja zabytkowego budynku prokuratury we Wrocławiu


Zastosowane oprawy: seria HL i seria CRU.