Pałac Gorzanów

Iluminacja pałacu w Gorzanowie

 

Galeria